Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
''Yeni Anayasa Türkiye'yi Model Ülke Yapabilir''

''Yeni Anayasa Türkiye'yi Model Ülke Yapabilir''

Abant Platformu'nun 3 gün süren 28. toplantısı sona erdi.

10.02.2013 20:47

28. si düzenlenen Abant Platformu toplantısına, değişik ülkelerden gelen ve Türkiye'de görev yapan 120 aydın, akademisyen ve gazeteci katıldı.Katılımcılar, üç gün boyunca görüşlerini paylaştı.Gazeteci Herkül Milas:"Herkes serbestçe görüşünü söylüyor. Çok farklı görüşler dile getiriliyor. Çok güzel sentezler oluyor" dedi.Platformun bu yıl ki toplantısına yeni anayasa süreci damgasını vurdu.Sinema Sanatçısı Adnan Erdoğan ise;"Türkiye üzerine farklı bakışlar adı altında yapılan bu toplantı aslında hakikaten farklı bakışların farklı insanların farklı fikirlerin bir araya geldiği bir ortam oldu. Genelde Türkiye üzerine işte iç politika dış politika anayasa üzerine yapılan çalışmalar üzerinde duruldu" diye konuştu.EN ÇOK ÖZGÜRLÜK ÜZERİNDE DURULDUEn çok üzerinde durulan nokta, özgürlük alanlarının genişletilmesiydi.Gazeteci Ümit Fırat;"Tabi ki Türkiye’de hep ama hep söylediğimiz konuşurken de söyledim en çok ihtiyaç duyulan şey demokrasi, tam demokrasi, eksiksiz demokrasi, özgürlük alanlarının genişletilmesi, haklar bunlardır en çok üzerinde durulan buydu" diye konuştu.Türkiye'nin yeni anayasayla, bölgede model ülke olabileceğine dikkat çekildi.Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ise;"Türkiye’de %95 lik temsiliyet gücü olan şu meclis neden bir anayasa reformu yapmasın. Bunu biz bekliyoruz. Bu üç günlük toplantı sonucu da bence Türkiye’nin bu yeni anayasasını bu model ülke olmasını içinde dünyaya yapması gerekir diye düşünüyorum" dedi.Platformda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı da enine boyuna tartışıldı.Sonuç bildirgesinde yeni anayasanın eşitlik ve demokrasi üzerine kurulması gerektiğine vurgu yapıldı.ABANT PLATFORMU'NUN SONUÇ BİLDİRGESİ- Hiçbir resmi belgede, Türk vatandaşlığının sosyslojik bir tanımı olmamalıdır. Bunun yerine, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı üzerine odaklanılmalıdır.- Devlet, herhagi bir üst kimlik tasarlama girişiminde bulunmamalıdır.- Türkiye'nin; farklı mezhep, din ve etnisiteleri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan çok kültürlü yapısı, devlet ve toplum tarafından tanınmalıdır.- Devlet, tüm inançlara ve inançsızlığa eşit mesafede olmalıdır.- Yerel nüfusun talebi halinde, yer isimleri orijinal haline iade edilmelidir ve olumsuz tarihi çağrışımları olan birtakım yer isimleri değiştirilmelidir.- Eğitim müfredatı, yukarıda sözü edilen hususları yansıtmalıdır.- Arap İsyanı, Türkiye dış politikasının en büyük meselesini oluşturmaktadır.- Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki bölgesel dinamik, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünü acil kılmaktadır.- Türkiye, reelpolitik gerçekler ve idealist taahhütleri arasında bir ahenk kurmalıdır.- Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara gösterdiği hassasiyet her türlü takdire şayandır. Türkiye, Suriye'de barışçıl bir çözüm için uluslararası toplumla işbirliğini sürdürmelidir.- Avrasya'daki önemli bölgelerin kesişim noktasında ve hızlı bir değişim ve jeopolitik yapılanma döneminde bulunan Türkiye, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünyada önemli bir rol oynamaktadır.- Tutarlı bir dış politika güden istikrarlı bir Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için hayati öneme sahiptir ve İslam dünyası ile Batı'nın barış içinde birlikte var olması için vazgeçilmezdir.- AB tam üyelik süreci her iki taraftaki ciddi güven kaybından ötürü sekteye uğramaktadır. Her iki tarafta da yönetimsel eksiklikler söz konusudur ve siyasetçiler, üyeliğin getirileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmede ve kamuoyu oluşturmada başarılı olamamışlardır.- Avrupa'daki birtakım önyargılar, yükselen İslamofobi ve bazı Avrupalı liderlerin hasmane tavırları, Türkiye'de ciddi öfkeye neden olmuştur.- Mevcut ayrımcı vize politikalarını sona erdirmeye yönelik olan yol haritası, yeniden güven inşası ve tam üyelik sürecini canlandırmak için önemli bir fırsattır.- AB, ortak değerler ve demokratik standartlar üzerine kurulu bir barış projesidir. Bu nedenle Türkiye'nin geleceği için sahip olduğu önemi korumaktadır. Türkiye'nin, farklı uluslararası işbirliği seçenekleri araması normal olmakla birlikte, AB, süreçteki tüm sorunlara ragmen Türkiye için hala vazgeçilmezdir.- Haziran 2010'dan bu yana hiçbir müzakere başlığı açılmamıştır ve mevcut durum bu haliyle sürdürülemez. Bazı başlıkların açılması sürece hız kazandıracaktır. Türkiye hükümeti, müzakere başlıklarının açılması ve üyelik sürecinin hızlanması için Kopenhag Kriterleri'ni sağlama yönünde çaba göstermelidir.- Yeni anayasa, vatandaşların genel beklentileri kadar Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları, eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, devletin hesap verebilirliği, ordunun sivil denetimi ve merkeziyetçiliğin azaltılması gibi konularda imzaladığı uluslararası anlaşmaların gereklerini de yansıtmalıdır.- En son genel seçimlerden önce tüm siyasi partilerin söz verdiği şekilde, mevcut anayasa bir dahaki genel seçimlerden önce yeni bir anayasa ile değiştirilmelidir.- Hükümetin, Kürt sorununun barışçıl çözümü yönündeki son girişimi desteklenmelidir. Bu, yeni anayasada eşit yurttaşlık garantisini de içermelidir.- Başkanlık sistemi tartışmaları, yeni bir anayasa için gerekli olan siyasi mutabakatı tehlikeye atmamalı ve geciktirmemelidir.- Devlet, tüm din ve mezheplere eşit mesafede olmalıdır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalı veya statüsü tarafsızlık ilkesi ışığında yeniden tanımlanmalıdır.- Kadınların kamusal hayata ve siyasete katılımı teşvik edilmelidir. Bu, pozitif ayrımcılık yönünde stratejiler içerebilir.- Güçlü ve bağımsız bir sivil toplum, muhalefet hakkı, örgütlenme ve ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, kapsayıcı katılım, akademik özgürlük ve devleti eleştirme hakkı gibi konularla da bağlantılı olması dolayısıyla demokratikleşme kurumsal reformlarla sınırlı olmamalıdır.- Mevcut siyasi partiler ve seçim yasaları, yerel siyaseti güçlendirme istikametinde demokratikleştirilmelidir. Yüzde 10 seçim barajı, demokrasinin kapsayıcı karakterini yansıtacak şekilde belirgin olarak düşürülmelidir.- Türkiye'de daha fazla sosyal adaletin temini ve demokrasinin güçlendirilmesi için çalışanların hakları güçlendirilmelidir. Adil olmayan gelir dağılımının demokrasi için önemli bir tehdit olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.- Eğitim müfredatı, yukarıda belirtilen hususları yansıtmalı ve yurttaşları eleştirel düşünce yoluyla sivil topluma aktif olarak katılmaya hazırlamalıdır.

Yorumlar | 0
üye profil