Yaşam Önce Mars'ta Başlamış!

Yaşam Önce Mars'ta Başlamış!
Yayınlanma Tarihi: 29.08.2013 12:37 | Değiştirme Tarihi: 29.08.2013 12:34

Profesör Benner, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl önce biyolojinin başlangıcı için daha uygun bir yer olduğu görüşünde.

Hayatın önce Mars'ta başladığı iddiası, öylesine söylenmiş bir söz değil İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Goldschmidt Toplantısı'nda Profesör Steven Benner tarafından ortaya atılan bir bulgu. Profesör Benner, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl önce biyolojinin başlangıcı için daha uygun bir yer olduğu görüşünde.
 
Bilim insanları yaşamsal organizmalar olan RNA, DNA ve proteinleri oluşturan atomların ilk olarak nasıl bir araya geldiklerini merak ediyorlardı. RNA’nın yaşayan organizma oluşumunda yer alabilmesi için önce minerallerin kristal yüzeyindeki atomlar tarafından şekillendirilmesi gerekiyor. RNA'nın şekillendirilmesindeki en etkili minerallerin Dünya'daki okyanuslarda olduğu düşünülüyordu. Ancak Profesör Benner, Mars'ın bunun için daha uygun olduğu görüşünde.
 
Benner bu görüşünden yola çıkarak yaşamın önce Mars'ta başladığını ve ardından meteroitler aracılığıyla Dünya'ya ulaştığını söylüyor. 
 
Yaşamın önce Mars'ta başladığı argümanı daha önce de dile getirilmişti. Benner'ın bu teorilere yaptığı katkı ise bor ve molibden elementlerini içeren minerallerin, yaşamı oluşturan moleküllerin oluşumunda kilit öneme sahip olduğunu söylemesi. Dünya'nın yaşamın başlangıcı sırasında boron ve molibden mineralleri açısından zayıf durumda olduğu yönündeki bilgiler, Benner'ın yaşamın Mars'ta başladığı kanısını güçlendiriyor.