Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Üvey Çocuğa da Tedavi Yardımı

Üvey Çocuğa da Tedavi Yardımı

Danıştay, velayeti eşinde bulunan üvey çocuğunun sağlık giderlerini karşılamak isteyen babanın açtığı davayı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

09.03.2013 11:24

Danıştay, velayeti eşinde bulunan üvey çocuğunun sağlık giderlerini karşılamak isteyen babanın açtığı davayı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.Kayseri'de bir kişi, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun kendisine ait sağlık hizmetlerinden yararlanması için ilgili kuruma başvurdu.Kurum, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca üvey oğlunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle istemi reddetti.Davacı, üvey çocuğunun velayetinin mahkemece eşine verildiğini, çocuğun tedavi yardımından yararlandırılmamasının mağduriyetine neden olacağını ileri sürerek işlemin iptali istemiyle Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.Kayseri 1. İdare Mahkemesi, davacının üvey çocuğuna bakmakla yükümlü olmadığı, evli bulunduğu eşinin velayeti altındaki çocuğun davacıdan dolayı tedavi giderlerinden yararlanmasının hukuken olanaklı bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.Davacı idare mahkemesi kararını temyiz ederek bozulmasını istedi.Sosyal devletin gereğiTemyiz istemini görüşen Danıştay 5. Dairesi, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. Dairenin gerekçesinde, kanun koyucunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlerken, öz üvey ayrımı yapmadığı, çocuk üvey de olsa geçiminin devlet memuru tarafından sağlanması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak gördüğü vurgulandı.Gerekçede, ''Bu husus ve ayrılmış ailelerde velayeti anneye verilmiş çocuğun babasının, çocuğun sağlık giderleriyle ya da diğer giderleriyle ilgilenmesi hususundaki ülke gerçekleri dikkate alındığında davacının isteminin olumlu karşılanmasının sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olduğu tartışmadan uzaktır'' görüşüne yer verildi. AA

Yorumlar | 0
üye profil