Türkiye Neden Vurdu?

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2013 09:01 | Değiştirme Tarihi: 17.09.2013 09:12

Suriye helikopterinin düşürülmesi ile angajman kuralları tekrar gündeme geldi.

Suriye helikopterinin düşürülmesi ile angajman kuralları tekrar gündeme geldi.Angajman kelime olarak yükümlülük altına girme, taahhüt etme, toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma ve ona bağlanma anlamlarını taşıyor.ASKERİ ANLAMDA TEHDİDE KARŞI TEPKİNİN ŞARTLARINI BELİRLERAngajman kuralları ise geniş anlamda diplomaside tarafların ilişkilerini yürütürken kullandıkları prosedürleri ifade ederken, askeri anlamda ise bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etme veya ülke topraklarında oluşacak bir tehdide karşı yapılacak askeri tepkinin şartlarını belirlemektedir.Angajman kuralları kısaltmalar içeren askeri direktiflerdir.Bir başka değişle yetkili bir otorite tarafından çıkarılan ve askeri kuvvetlerin hedeflerini yerine getirirken tabi olacakları kuralları ve sınırları çizen direktiflerdir.Angajman kuralları ulusal askeri doktrinlerde, tamamlayıcı yardımcı emirler, dağıtım emirleri, harekât planları, hali hazırdaki yürürlükteki direktifler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde görülmektedir. Bu direktifler, güç kullanımı konusunda yetkilendirme ve sınırlamalar içerir. (SABAH)