Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik

Göreve vekalet, izin ve nöbet konularında değişikliğe gidildi.

30.05.2013 09:53

Göreve vekalet, izin ve nöbet konularında değişikliğe gidildi.   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   GÖREVE VEKALET   Yapılan değişikliğe göre, herhangi bir komutanın merkezden ya da gemisinden uzaklaşması veya hizmet edemeyecek derecede mazeretinin, kuruluşuna göre rütbe ve kıdemce komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup ast vekil bırakılacak. Ancak, komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup personel ile aynı rütbede komutan yardımcısı ya da ast birlik komutanı varsa komutan yardımcısı veya ast birlik komutanından kıdemli olan, gemilerde 2. komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay vekil bırakılacak.   Muharip olmayan sınıflarda ise sınıf ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bakacak. Komutanlığına hem muharip sınıftan hem de muharip olmayan sınıftan personelin atanabildiği birliklerde, komutana rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılacak.   Vekalet durumu üst makamlara bildirilecek, ast birlik ve personele tebliğ edilecek. Vekalet verme imkanı olmayan durumlarda, rütbe ve kıdemce en yakın muharip sınıfa mensup veya muharip olmayan sınıflarda rütbe, kıdem ve hizmetin özelliği itibarıyla en yakın şahıs, hiçbir emir beklemeksizin derhal komutayı ele alacak. Böyle haller, sebebiyle birlikte daha büyük amire bildirilecek. Vekalet uzun müddet sürecek olursa, yetkili makamın tensip ve emredeceği şahıs, emir ve komuta makamına gelecek.   Karargah ve kurumlarda vekalet işleri, bağlı bulundukları komutan ve makamlar tarafından tanzim ve emredilecek.   Aynı yönetmelikte yapılan bir başka değişikliğe göre, kıtalar, karargahlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile Silahlı Kuvvetler Teşkilatı içinde vazifeli olan sivil şahıslar tarafından nöbet tutulacak. Nöbetler karargah ve kurumlarda sabah saat 09.00'dan ertesi günü saat 09.00'a kadar olacak. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlayacak ve nöbet 24 saati geçmeyecek.   NÖBET HİZMETİNE DAHİL EDİLMEYECEK PERSONEL   Nöbet hizmetine, dahil edilemeyecek personel şöyle:   "Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç), kurmay başkanları veya vekilleri, askeri hakimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları, aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel, iki kademeli kıdemli başçavuşlar (üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar), astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar, 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askeri ve sivil personel (gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK’'da görev yapmakta olan askeri ve sivil personel, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK'’da görev yapmakta olan askeri ve sivil personel nöbet hizmetine dahil olmayacak."   PAZAR GÜNÜ NÖBET TUTANLAR SALI GÜNÜNE KADAR İZİNLİ SAYILACAK   Öte yandan, nöbeti pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat edebilecekler.   Ordu evleri ve askeri gazinoları mütalaa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilatı ihtiva edecek. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve tabildot salonları bulunacak. (AA)
Yorumlar | 0
üye profil