Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Taksimetrede Yeni Dönem!

Taksimetrede Yeni Dönem!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerince yürütülen muayene hizmetleri, bundan sonra Bakanlıkça yetkilendirilecek muayene servislerince yürütülebilecek.

03.09.2013 15:59

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerince yürütülen muayene hizmetleri, bundan sonra Bakanlıkça yetkilendirilecek muayene servislerince yürütülebilecek.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, taksimetrelerin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve taksimetreleri kullananların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, "Taksimetre Muayene Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğin, belgelendirmeye ilişkin maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin maddeler ise 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.Buna göre, taksimetrelerde; taksi, dönüşüm hızının altında bir hızda seyrederken veya beklerken sadece zaman tarifesinin, dönüşüm hızının üzerinde bir hızda seyrederken sadece mesafe tarifesinin uygulanmasına dayanan ücret hesaplama yöntemi kullanılacak. Bu hesaplama yönteminde kullanılmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar, tarifede belirtilen 5 temel değeri açıklamak zorunda olacak.Taksimetre, ücret hesaplamasının devrede olmadığı konumdan, ücret hesaplamasının devrede olduğu kiralık konuma getirildiğinde açılış ücretini ücret göstergesinde gösterecek ve taksi; dönüşüm hızının altında seyrederken belirlenen birim zamana, dönüşüm hızının üzerinde bir hızda seyrederken belirlenen birim mesafeye gelinceye kadar ücret göstergesinde değişiklik olmayacak.MUAYENEBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerince yürütülen muayene hizmetleri, bundan sonra Bakanlıkça yetkilendirilecek muayene servislerince yürütülebilecek. Taksimetreler, kanunda belirtilen ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, stok muayenesi gibi muayenelere tabi tutulacak.Servislerce yapılacak muayenelerde kullanılacak damgalar servis hizmetleri onay belgesi başvuru dosyasında beyan edilen damga dışında olamayacak.Taksimetreler için muayene ücreti 40 lira olacak. Muayene işlemlerinden alınacak ücretler, bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için "Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği" ile Bakanlıkça belirlenecek.Muayene sonrası düzenlenen belge, etiket ve damga gibi unsurlar için ilave bir ücret alınmayacak.KONTROL VE DENETİMBilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlükleri bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için yılda en az bir kez muayene servislerinin faaliyetleri ile bunlara ait evrak ve kayıtları, kontrol ve denetime yetkili olacak. İl müdürlükleri yaptıkları denetimlerin sonuçlarını 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek, Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda muayene servislerini denetleyebilecek.Taksimetre muayenesinin yapılacağı servis hizmet alanının, muayene işlemlerinin yapılabilmesine izin verecek büyüklükte olması gerekecek. Bu alan taksinin rahatça giriş çıkış yapabileceği en az 40 metrekare büyüklüğe karşılık gelecek. Hizmet alanı ölçüsüne en fazla yüzde 10 tolerans uygulanabilecek.Yönetmelik hükümlerine göre muayene servis hizmeti verilmeyen illerde bu hizmetler, il müdürlükleri veya diğer illerde yetkilendirilen muayene servisleri tarafından yürütülecek. (AA)

Yorumlar | 0
üye profil