Sağlıkçılara ''Etik'' İlke

Sağlıkçılara ''Etik'' İlke
Yayınlanma Tarihi: 14.12.2012 15:11 | Değiştirme Tarihi: 14.12.2012 15:27

Türkiye'deki tüm sağlıkçılar için ''Sağlık Mesleği Etik İlkeleri'' belirlenecek; hasta haklarına ve bu etik ilkelere uymayanlar için yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye'deki tüm sağlıkçılar için ''Sağlık Mesleği Etik İlkeleri'' belirlenecek; hasta haklarına ve bu etik ilkelere uymayanlar için yaptırımlar uygulanacak.Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre oluşturulacak Sağlık Meslekleri Kurulu, mesleğini yaparken neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut ihmal veya gecikme göstererek ağır özürlülük veya ölüme sebebiyet verenleri 1 yıldan 3 yıla, ağır derecede olmayan özürlülüğe sebebiyet verenleri ise üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici süreyle men edebilecek.Mesleğinde yetersizliği tespit edilenlerle dikkatsizlik ve özensizlikle ölüm veya sakatlığa sebep olanlar, teorik veya pratik yeterlilik eğitimine tabi tutulabilecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda 60 alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavda başarılı olan sağlıkçı mesleğini icra etme hakkını yeniden kazanacak.Kurul sağlık mesleği etik ilkelerini belirleyecek. Tüm sağlık meslek mensupları görev yaparken hasta haklarına ve kurulun belirlediği etik ilkelere uyacak.AA