Polis Artık İşkence Yapamayacak!

Polis Artık İşkence Yapamayacak!
Yayınlanma Tarihi: 26.08.2013 11:57 | Değiştirme Tarihi: 26.08.2013 11:55

Aylardan beri tartışılan demokratikleşme paketi, önümüzdeki hafta son rötuşları için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önüne konulacak.

Aylardan beri tartışılan demokratikleşme paketi, önümüzdeki hafta son rötuşları için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önüne konulacak. Paket, daha önce kamuoyuna açıklanan anadilde hizmete erişim, Alevi açılımı, azınlık hakları, kamuda türban gibi düzenlemelerinin yanı sıra yıllardan beri tartışılan “nefret suçuyla mücadele”, “poliste işkenceyi önleme” ve “ayrımcılıkla mücadeleyi” de kapsayacak.
 
NEFRET SUÇU DÜŞÜNCEYE ENGEL Mİ?
 
Hükümet, “nefret suçunu” İslamiyet aleyhine yapılan bir filmden sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla aylar önce gündemine taşımıştı. TCK’da yapılan çalışmanın “demokratikleşme paketine” alınmasına karar verildi. “Kutsal değerlere hakaret” tanımı çercevesinde yapılan düzenlemenin, düşünce özgürlüğüne engel olacağı yorumlarına da neden oldu. Türk Ceza Yasası’nda halen kutsal değerlere hakaret suç olarak tanımlanıyor. Eklenecek bir fıkra ile genel tanımın spesifik hale getirileceği belirtiliyor.
 
EŞCİNSELLER DE KORUNACAK MI?
 
Uluslararası hukuka göre nefret suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlar olarak tanımlanıyor. Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve süreklilik arzediyorsa, suç işleyenler nefret grubu olarak adlandırılıyor. Bu suçları engellemeye ve suç işleyenleri cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş yasalara ise Nefret Yasası deniliyor.
 
POLİSTE İŞKENCEYE ÖNLEM
 
Pakete göre ayrıca kolluk görevlileriyle ilgili ihbar ve şikayetlerin tek elden değerlendirilmesi için Kolluk Gözetim Komisyonu da kurulacak. İşkence ve kötü muamele kabul edilen eylemlerin cezasız kalması önlenecek düzenleme yapılacak. Buna paralel olarak Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 172’inci maddesi değiştirilecek. Kamu görevlilerinin etkin soruşturulması sağlanacak. Ancak kurulacak komisyonun ağırlıklı olarak İçişleri Bakanlığı bürokratlarından oluşması önerisi eleştiriyor.
 
KİMLİK NEDENİYLE EV VERMİYORLARSA
 
Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu kurulması iki yıldan beri konuşuluyor. Pakete girecek düzenlemeye göre, kurulacak komisyon, cinsiyet, ırk, inanç başta olmak üzere her türlü ayrımcılık iddialarına bakacak. Komisyon kararları bağlayıcı olacak. Ayrımcılık komisyonu kurulduktan sonra eğitim, medya, çalışma hayatında yapılan tüm farklı muameleler için buraya başvurulacak. Vatandaşlar, kimlikleri nedeniyle kendilerine ev kiralanmaması, iş verilmemesi, bir restoranda servis yapılmaması hallerinde bu komisyona başvuracak. (Hürriyet)