Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
ODTÜ'de SİT Kıyımı!

ODTÜ'de SİT Kıyımı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin iki ana arterini bağlamak için ODTÜ arazisinden geçirmek istediği yolun, doğal sit alanını kapsadığı ortaya çıktı.

29.08.2013 11:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin iki ana arterini bağlamak için ODTÜ arazisinden geçirmek istediği yolun, doğal sit alanını kapsadığı ortaya çıktı.   Belediye'nin inşaatına başladığı, ancak ODTÜ öğrencilerinin ve yolun geçmekte olduğu Çiğdem Mahallesi sakinlerinin direnişleriyle karşılanan yol, ODTÜ yerleşkesinin içinde yer alan "birinci derece doğal sit alanından" geçiyor.    BELGE 1- KÜLTÜR BAKANLIĞI KARARI: ODTÜ SİT ALANIDIR   ODTÜ yerleşkesinde yer alan kimi alanlar, bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun  6 Mart 1995 tarihli ve 316/ 3895 sayılı kararı sit alanı olarak ilan edildi.    BELGE 2- SİT ALANLARINA İLİŞKİN KROKİ   Kurul kararı çerçevesinde, ODTÜ yerleşkesinin kimi yerleri arkeolojik sit alanı, kimi yerleri ise doğal sit alanı ilan edildi ve derecelendirdi. Bu durum da, bir kroki ile netleştirildi. Krokide, ODTÜ arazisinde bulunan tarihi ve doğal sit alanları ve bunlara verilen dereceler, ayrıntıları ile yer aldı.    SİT ALANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YOL KARARINDA DA GEÇİYOR   BELGE 3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YOL KARARI   Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisinden geçireceği yolun bir kısmının sit alanıyla kesiştiği, bizzat Belediye'nin yola ilişkin aldığı kararda da yer alıyor.   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de imzasını taşıyan 15 Mart 2013 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararında aynen şu ifade yer alıyor; "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yazısı eki proje ile, Dumlupınar Bulvarı bağlantı noktası dışında mevcut onaylı güzergah içinde kalacak şekilde 3 ayrı kavşak noktasında revizyona gidildiği, sadece Dumlupınar kavşak noktasında yaklaşık 9 bin metrelik bir kısımda 1. derece doğal sit alanına, 8 bin metrelik bir kısımda ise ODTÜ 1 orman alanına girildiği, ayrıca güzergah boyunca kısmen ODTÜ ve 5 bin metrelik şahıs mülkiyetlerinin bulunduğu.."   TOP ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDA...   ODTÜ yerleşkesindeki SİT alanının yola kurban edilip edilmeyeceğine ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, SİT alanından yol geçirebilmek için resmen Bakanlığa başvuruda bulundu. Ancak bir yandan da, SİT alanı olarak geçmeyen bölgede inşaat çalışmalarına başladı, viyadük için üç ayağı daha şimdiden tamamladı. SİT alanında inşaat çalışmasına başlanması için ise, Bakanlık kararı bekleniyor.   Önceki yıllarda Sit alanlarının, doğal ya kültürel, belirlenme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bulunuyordu. Ancak 29 Haziran 2011 tarihinde çıkarılan 644 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 17 Ağustos 2011 tarihinde çıkan 648 sayılı KHK bu yetki bölündü.   İlgili KHK'lar çerçevesinde, kültürel ve arkeolojik sit alanlarını belirleme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bırakılırken, doğal sit alanlarını belirleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi.    BELEDİYE YOL KARARINI "OY ÇOKLUĞU" İLE ALMIŞ   Nitekim, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de yola ilişkin "oy çokluğu" ile alınan kararında, bu KHK'lara atıfta bulunarak, sit alanının yola verilmesi için Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınması için gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.   Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararında ilgili paragraf şöyle;    "Dumlupınar Bulvarı bağlantı kavşağındaki üniversiteye hizmet edecek olan ve Dumlupınar Bulvarı ile yeni açılacak güzergahı ilişkilendiren kollara ilişkin kavşak çözümünün 1. derece doğal sit alanında kalması nedeniyle, 644-648 sayılı KHK gereğince, sit alanı içinde kalan kısmının Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Ankara 1. Tabiat Varlıklarını koruma bölge komisyonu Müdürlüğüne sevki, yine bu kısımda Orman alanında kalan alan için 6831 sayılı Orman Kanunu ile ve ilgili yönetmelikler gereği alınacak izinlere ilişkin plan notu oluşturulduğu;   "KAMU YARARI..."   Yukarıda bahsi geçen kavşak ve bağlantılar ile beraber diğer kavşak noktalarında önerilen revizyonun kamu yararına olduğu, onaylı imar planı ile belirlenmiş yol güzergahı içinde olması nedeniyle ilave kamulaştırma maliyeti getirmeyeceği hususları da dikkate alınarak, Belediye Meclisimizce karara bağlanmasının uygun olacağı görüş ve kanaatine varıldığı..."   Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak, üniversite arazisinin doğu bölgesinden geçecek yol güzergahına ilişkin "Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla tamamlandığını ve onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğunu söyledi.   CHP TEPKİLİ: “5 AYDA NE DEĞİŞTİ”   Belediye'nin ODTÜ arazisinden yol geçirme kararına CHP de karşı çıkıyor. Kendisi de bir ODTÜ'lü olan CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Belediye'nin ODTÜ arazisinden yol geçirme kararına en çok karşı çıkan isimlerin başında geliyor. Nazlıaka, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart'ta aldığı karara atıfta bulunarak, "5 ay önceki kararda 1. Derece Sit Alanı olarak belediye meclisinden geçen karar bugün ne oldu da yok sayılmaktadır? 5 ayda ne değişmiştir ki 1. Derece Sit Alanı olan bölge bu özelliğini yitirmiştir?" sorularını yöneltti.   NAZLIAKA: “ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM”   Planlanan yolun, trafik sorununu çözmeyeceğini de savunan Nazlıaka, "Ormanın yok edilerek yol geçirilecek olması Ankara’nın trafik sorununu çözmeyecek sadece sorunun yer değiştirmesine neden olacaktır. Hiç şüphesiz Ankara’daki trafik sorunun çözümü raylı sistemlerden geçmektedir" dedi.   Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı;   "Ormanları yok etmenin yeni bahanesi olan açıklamayı ODTÜ Ormanı için de duyuyoruz. ‘Ağaçlar kesilmeyecek,  başka bir yere taşınacak’ ifadesi doğa katliamının moda gerekçesi haline geldi. Ormancılar,  söz konusu ormanda yer alan çam ağaçlarının başka bir yere taşınması mevsimsel açıdan da ekosistem açısından da uygun olmadığını söylemektedirler. Bu mevsimde taşınacak olan çam ağaçları ölecektir, yani kesmekle taşımak arasında teknik olarak hiçbir fark yoktur"   7 bin 300 ağaç için yargıya gidiyoruz   MİMARLAR Odası Ankara Şubesi Başkanı Ali Hakkan, Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayacak projenin iptali için yargıya gideceklerini söyledi. Yolun geçeceği güzergâhta yaptıkları incelemeler sonucunda yaklaşık 7 bin 300 ağacın kesileceğini tespit ettiklerini anlatan Hakkan, “Bu konuda yaptığımız araştırmalar ve bilimsel veriler doğrultusunda birkaç hafta içinde yargıya başvuracağız” dedi. Gazi Üniversitesi’nin yaptığı ulaşım ana planını da eleştiren Hakkan, planın hiçbir sivil toplum kuruluşu ya da kamuoyu ile paylaşılmadığını vurguladı. Ulaşım ana planının Ankara’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu belirten Hakkan, “Ankara’nın ulaşım planının gelecekte nasıl şekil alacağını belirleyen bu projeye kamuoyu ve STK’lar da dahil edilmeliydi. Planın yangından mal kaçırırcasına bu kadar kısa sürede yapılması mantıklı değil. Bu plan her açıdan değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmeliydi” diye konuştu. (Hürriyet)
Yorumlar | 0
üye profil