O Ödeme Tarihe Karıştı

O Ödeme Tarihe Karıştı
Yayınlanma Tarihi: 21.06.2013 11:05 | Değiştirme Tarihi: 21.06.2013 11:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, kamuoyunda tartışma konusu olan elektrik sayaç parasını kaldırdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, kamuoyunda tartışma konusu olan elektrik sayaç parasını kaldırdı. Kurul, konuyla ilgili kararını da aldı. Karar Resmi Gazete'de yayınladı.   EPDK'nın sayaç parasını kaldıran Kurul Kararı:   1) sayaç parasını kaldıran Kurul Kararı: Sayaçların değişimi halinde müşterilerden herhangi bir bedel talep edilmez.   2) Sayaç değişiminde oluşan maliyetlerden sayaç maliyeti yatırım harcamaları kapsamında değerlendirilir. Talep edilmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde ilave yatırım verilir. Bu kapsamda takılan sayaçların tarife hesaplamalarına esas yatırım tutarları Kurul tarafından belirlenecek birim maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.   3) Sayaçların değiştirilmesine ilişkin sökme-takma işlemleri kapsamında oluşan maliyetler işletme harcamaları kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda oluşan giderler daha sonra analize tabi tutularak makuliyet çerçevesinde gelir düzeltmesi kapsamında dikkate alınır. (Vatan)