Mirasla Arazi Bölünmesine Son

Mirasla Arazi Bölünmesine Son
Yayınlanma Tarihi: 30.05.2013 20:56 | Değiştirme Tarihi: 30.05.2013 20:53

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçecek yasa tasarısı Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçecek yasa tasarısı Meclis Başkanlığına sunuldu."Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasa Tasarısı"na göre; belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanacak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazırladığı tasarıyla, asgari tarımsal arazi büyüklüğü bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenecek.Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm; dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümden küçük olamayacak.Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilecek.Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında bölünemeyecek.Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek.