Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Maliye'ye Bilgi Verilecek

Maliye'ye Bilgi Verilecek

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve OSB'ler, abone ve tüketim bilgilerini Maliye Bakanlığı'na vermek zorunda olacak.

07.12.2012 11:38

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve OSB'ler, abone ve tüketim bilgilerini Maliye Bakanlığı'na vermek zorunda olacak.Vergi Usul Kanunu'nun ''Bilgi Verme'' başlığını taşıyan 148'inci maddesinde ''Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı'nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar'' hükmünden dayanağını alan Tebliğe göre, abone bilgileri (mevcut, yeni tesis edilen, değişen veya kapanan abonelere ilişkin abonelik bilgileri) ile tüketim bilgilerinin elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesi zorunluluğu getirildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik dağıtım lisansı alan şirketler ve OSB tüzel kişilikleri ile doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketler, iş yerleri için tesis edilecek elektrik ve doğalgaz abonelik taleplerinde iş yeri abone işlemi tesisini yapmadan ve sözleşme düzenlemeden önce iş yeri aboneliği yaptıracak kişinin vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını elektronik ortamda (Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi) sorgulayacak.EPDK'dan lisans alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve OSB'lerin, 1 Ocak 2013'ten itibaren iş yeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgileri, tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi takip eden ayın 14'üncü günü saat 24.00'e kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.AA

Yorumlar | 0
üye profil