Mahkeme İptal Etse Bile...

Mahkeme İptal Etse Bile...
Yayınlanma Tarihi: 14.06.2013 11:42 | Değiştirme Tarihi: 14.06.2013 11:41

Gezi Parkı'nın geleceğinin halka sorulması gündemde. Ancak bu konuda süren iki ayrı idari dava var. Yargının sözü sürecin belirleyicisi olacak.

Gezi Parkı'nın geleceğinin halka sorulması gündemde. Ancak bu konuda süren iki ayrı idari dava var. Yargının sözü sürecin belirleyicisi olacak.   Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre Gezi Parkı için önce ‘referandum’ önerisi geldi, ardından da dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunun ‘plebisit’ olduğunu söyledi. Erdoğan dünkü konuşmasında ayrıca “Yargı kararını bekleyeceğiz” açıklamasını yaptı. Zira Topçu Kışlası için halihazırda süren iki dava var.    Bakanlık bekleniyor    İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde süren dava şöyle: ‘Topçu Kışlası’ için mimar Halil Onur, İBB adına yaptığı projeyi İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunmuş. Kurul, projenin röleve ve restutitesi için yeterli bilgi, belge olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Üst mercii olan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu ise İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu’nun kararını reddederek, projenin uygun olduğuna işaret etmişti. Bu aşamadan sonra Taksim Gezi Parkı Dayanışma Derneği’nin açtığı davayla 6. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın savunması gelene kadar yürütmeyi durdurma kararı almıştı.  İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde süren diğer davada ise Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptali istendi. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan davadaki bilirkişi raporunda şöyle deniyordu: ‘‘Dava konusu plan değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte plan notlarında Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı...” Mahkeme dört haftadır bilirkişi raporunu değerlendiriyor. Mahkemenin bilirkişi raporuna uyması ve esastan plan notlarını iptal edeceği ön görülüyor.  Önümüzde şimdi mahkemeden çıkacak kararlara göre çok alternatifli bir yol görünüyor. Yargıdan iptal kararları çıkarsa projeler durmuş olacak. Ancak bu, sorunun bittiği anlamına gelmiyor. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapımına değil, mimar Halil Onur’un projesinin iptaline yönelik karar vermiş olacak. Bu durumda yani mahkemeden iptal kararı çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu’ndan geçebilecek başka bir Topçu Kışlası projesini öne sürebilir.    Yine de halka sorulur    Aynı şekilde 1. İdare Mahkemesi davada iptal kararı verirse, İBB nazım imar plan tadilatları ile yine Topçu Kışlası’nı inşa etmenin önünü açabilir. Bu durumda tekrar ‘referandum’ ya da ‘plebisit’ gündeme gelecektir. Tüm bu alternatifler önümüzdeki dönemde yargının vereceği karar ile şekillenecek.    Gezi Parkı’yla ilgili ‘referandum’ önerisi Gezi Parkı’nın da gündemindeydi. Gezi Parkı’ndan bazı görüşler:    Sidar İnan Erçelik: Referandum hükümetin şimdiye kadar izlediği diğer oyunlardan sadece biri ve bunu kabul etmemiz kesinlikle söz konusu değil. Çünkü, bir defa bizi temsilen gittiği söylenen insanların yarısından fazlası buraya bir defa bile gelmemiş insanlardır. Dahası 3 ölümüz var. Birinin sadece bir referandum olarak lütfetmesi için mi kurban oldu bu insanlar?    Filiz Karakuş: Ben ağaçların kesilmesiyle ilgili bir referandumun olabileceğini düşünmüyorum. Burada bir yaşam söz konusu. Oyalama taktiği olduğunu düşünüyorum. Topçu Kışlası projesinden vazgeçilmesi, parkların, bahçelerin devlet eliyle AVM’leştirilmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz.   Enes Baş: Referandumu çok demokratik bulmuyorum. Anayasa referandumunda olduğu gibi yine yüzde 52 ‘Evet’ dediğinde, yüzde 48’e hiçbir şekilde bakılmayıp, onlar göz ardı edilecek.   Doğancan Akdemir: Referandum çağrısı bana komik geldi. Sonuçta çoğunluğun onların yanında olduğu bir referandum da gayet mantıklı onlar için.    Gülsemin İnanç: Referandum taraftarı değilim ben. Güvenilir bulmuyorum. Biz burada pasif direnişteyiz. Kimse bir taşkınlık yapmıyor, taşkınlık yapacak olanlar olsa bile uyarılıyor.