Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Kargo Şirketleri ve PTT'ye Temsil Yetkisi

Kargo Şirketleri ve PTT'ye Temsil Yetkisi

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve PTT'ye, eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin dolaylı temsil yetkisi tanındı.

10.03.2013 11:08

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve PTT'ye, eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin dolaylı temsil yetkisi tanındı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınmasına, eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce hava kargo acentesi olarak yetkilendirilmiş olacak.Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam edilecek veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapılmış olacak. Şirketin kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu bulunmayacak.Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, bant sistemi ve kamera sistemi bulundurulacak.Sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla 250 bin lira tutarında teminat gösterilecek. Posta İdaresi için ''eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı'', ''otomatik barkod okuyucu'', ''eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi'' ve ''kamera sistemi'' bulundurulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması şartı aranmayacak. Gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilecekGönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilecek ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 işgünü içinde ödenecek. Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli tedbirleri alacak. Gümrük muafiyeti ve bu tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistikî veriler risk analizi kapsamında dikkate alınacak. Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilecek.Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta, ihracatçı birliği onayı aranmayacak. Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecek. AA

Yorumlar | 0
üye profil