Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
İşte Ak Parti'nin Yeni 'A Takımı' ve 'Yol Haritası'

İşte Ak Parti'nin Yeni 'A Takımı' ve 'Yol Haritası'

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde merakla beklenen yönetim kadrosu şekillenmeye başlandı.

30.09.2012 16:59

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde merakla beklenen yönetim kadrosu şekillenmeye başlandı.İşte o MKYK listesine giren isimler:Numan KurtulmuşSema ÖzdemirMehmet MüezzinoğluMehmet Ali ŞahinSüleyman SoyluMevlüt ÇavuşoğluSalih KapusuzBülent ArınçÖmer ÇelikReha DenemeçÖznur ÇalıkMustafa ŞentopSadullah ErginOsman CanMenderes TürelNihat ZeybekçiHüseyin TanrıverdiLokman AyvaEkrem ErdemNükhet HotarEdibe SözenEmine ÇiftLale ErsoyMazhar BağlıBülent GedikliBeşir AtalayBekir Ahmet DemircanAhmet DavutoğluEdip UğurAsuman ErdoğanDidem KaraaslanAli BabacanYasin AktayZeynep Karahan UsluFatma ŞahinHayati YazıcıBekir Bozdağve Mehmet Şimşek MKYK listesine girdi.AK Parti Kongresi'nde basın mensuplarına "AK Parti" amblemi taşıyan zarflar içinde, iki sayfalık, 63 maddeden oluşan metin dağıtıldı.Belge, Ak Parti'nin şimdiye kadar amaçlayıp da yapamadığı, ancak önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı icraatin yol haritası nitelinde. 63 madde arasında, "Anadilde kamu hizmetlerine erişim", "kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık", "Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması", "işsizliğin yüzde 5'e indirilmesi" "jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi" gibi maddeler bulunuyor.İşte AK Parti'nin "yol haritası":1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması.2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması.4- Parti kapatmalarına son verilmesi.5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması.7- Seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi.8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.9- YSK’nın yeniden yapılandırılması.10- Başkanlık, yarı aşkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.11- Şartlarne olursa olsun mutlaka yeni ir anayasanın ülkeye kazandırılması.12- Dokunulmazlıkmeselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere öre yeniden düzenlenmesi.13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketinin kanunlaştırılması.14- Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması.15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması.17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi20- Mahkum veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri.21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.28-Yargı birliğinin sağlanması.29-Askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi.30- Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü d, etnik ayrımcılığa son verilmesi..32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi38- Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması41- Kamuya 15 bin engelli alınması42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması44- Yeni bir kamu personel sistemi45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi47-Kamu hastane birliklerinin konulması48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 1000 okur-yazarlık oranına ulaşılması49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması50-İsteyen her lise mezununa üniversite51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi54- Yuva yıkan değil yuva yapan bi rkentsel dönüşüm55- Yaşylı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri56- köylere imar57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye58- yeni bir köy kanunu59- yurt dışında en fazla temsilciliği olan 5. Ülke60-AB hedefinden şaşmamak61- Etkin ve aktif dış politikaya devam62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke

Yorumlar | 0
üye profil