Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Göreve Dönüş Başvuruları Başlıyor

Göreve Dönüş Başvuruları Başlıyor

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve dönmeleri için başvurular pazartesi başlayacak.

10.08.2013 15:23

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve dönmeleri için başvurular önümüzdeki pazartesi başlayacak.    Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanundan yararlanarak, belli şartları taşıyanların, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemesi, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla atamaları yapılabilecek.   Görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12-29 Ağustos tarihlerinde alınacak.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı kanunun 125. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57. maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri halinde, kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanacak.    Başvuruda bulunacaklar, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile nüfus cüzdanı örneği, öğrenim belgesi, hizmet cetveli, görevine son verildiğine ilişkin belgeler (Bakanlık Onayı, Yüksek Disiplin Kurulu kararı veya benzeri belgeler) ibraz edecek. (AA)
Yorumlar | 0
üye profil