Gelir Vergisi Kanun Tasarısı TBMM'de!

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı TBMM'de!
Yayınlanma Tarihi: 13.06.2013 16:09 | Değiştirme Tarihi: 13.06.2013 16:08

Gelir Vergisi'yle ilgili kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Gelir Vergisi'yle ilgili kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.    Tasarının gerekçesinde, düzenlemenin yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi adaletinin pekiştirilmesi, vergi güvenliğinin güçlendirilmesi ile sosyal ve çevresel politikalarla uyumlu düzenlemelerin yapılması, yürütmede esneklik ve etkinliğin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.   Tasarıyla, 210 maddeyi aşan Gelir Vergisi Kanunu ile 45 maddeden oluşan Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilerek, 92'ye indiriliyor   Mevcut vergi oranları ve tarife yapısı korunuyor. Bu çerçevede, gerçek kişilerin gelirleri artan oranlı tarifeye göre yüzde 15 ile yüzde 35 arasında, kurum kazançları ise yüzde 20 oranında gelir vergisine tabi tutulmaya devam edilecek.   Asgari geçim indirimi müessesesi, ücretlerde özel indirim adı altında uygulanmaya devam edilecek ve üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkartılacak.   Genç girişimcilere vergi indirimi getiriliyor.   Türkiye'de kalma süresi üç yılı aşan yabancı iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek.