Elektronik Paraya Düzenleme

Elektronik Paraya Düzenleme
Yayınlanma Tarihi: 11.06.2013 22:24 | Değiştirme Tarihi: 11.06.2013 22:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tasarıyı kabul etti.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Tasarıya göre;-Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamayacak,-Elektronik para kuruluşları faaliyetlerini bankalar aracılığıyla yürütecek,-Elektronik para ihraç eden kuruluş aldığı fon kadar elektronik para ihraç edecek,-Elektronik para kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamayacak.Tasarıya göre, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının şubesinde, temsilcisinde veya dışarıdan hizmet aldıkları kuruluşlarda denetim yapmaya BDDK yetkili olacak. Fonlar, tasfiyeye ya da faaliyet izninin iptal edilmesi halinde fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen kullanılacak.  Para ya da para yerine geçen evrak veya senetleri zimmetine geçiren sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu yetkili ve görevlileri, 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. BDDK'da başkan yardımcısı, daire başkanlıkları ve müdürlük sayıları artırılacak.