Dünyanın Yüzde 23'ü Müslüman

Dünyanın Yüzde 23'ü Müslüman
Yayınlanma Tarihi: 19.12.2012 07:14 | Değiştirme Tarihi: 19.12.2012 07:18

ABD’deki Pew Araştırma Merkezi’nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu, “2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı” raporunu yayımladı.

ABD’deki Pew Araştırma Merkezi’nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu, “2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı” raporunu yayımladı.Dünya nüfusunun yüzde 32’sinin Hıristiyanlar, yüzde 23’ünün Müslümanlar, yüzde 15’inin Hindular, yüzde 7,1’inin Budistler ve yüzde 0,2’sinin Yahudilerden oluştuğu belirlendi. Herhangi bir dine inanmayanlar ise dünyanın yüzde 16,3’ünü oluşturuyor. 230 ülke ve bölgede yapılan anketler ve nüfus kaydı araştırmalarına göre hazırlanan rapora göre dünyada 10 kişiden 8’i bir dini grup içinde yer alıyor.Rapora göre dünyada 2,2 milyar Hıristiyan, 1,6 milyar Müslüman, 1 milyar Hindu (yüzde 15), 500 milyon Budist (yüzde 7) ve 14 milyon Yahudi (yüzde 0,2) yaşıyor. Bunlara ek olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya’da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var. 58 milyon kişi (yüzde 1) ise Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük gibi diğer dünya dinlerine inanıyor.Herhangi bir dini gruba ait olmayanların sayısı ise 1,1 milyar (yüzde 16) olarak belirlendi. Dinsizler, Hıristiyanlar ve Müslümanların ardından en büyük üçüncü grubu oluşturuyor.Dini grup üyelerinin yüzde 73’ünün yaşadıkları toplum içinde çoğunluğu oluşturduğuna dikkat çeken rapora göre ise Müslümanlar en genç grup, Yahudiler ise en yaşlı grup oldu.AA