Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Dinçer Öğretmenlere Seslenecek

Dinçer Öğretmenlere Seslenecek

Prof. Dr. Emin Karip ise ''Eğitim Sisteminde Yeniden Yapılandırma'' başlıklı dersi verecek.

31.08.2012 11:47

3-7 Eylül tarihlerinde verilecek mesleki eğitim kapsamında, Bakan Dinçer'in açılış konuşmasının ardından 12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesinin çalışma sistemi, yaşla ilgili sorular, okul öncesi uygulamaları, geçiş sistemiyle ilgili düzenlemeler ele alınacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip ise ''Eğitim Sisteminde Yeniden Yapılandırma'' başlıklı dersi verecek. Aynı ders kapsamında mesleki/teknik eğitim ve yönlendirme, program ve müfredat, seçmeli dersler, hazırlık sınıfı, özel öğretim, fiziki yapı, ortaokullar ve okulların yönetimi ve öğretmenlerle ilgili sorular da tartışılacak. Doç. Dr. Necati Cemaloğlu, ikinci gün, ''Sınıfta Pozitif Davranışların Yönetimi'' dersi verecek. Derste pozitif davranışın tanımı, amacı, gerekçeleri ve uygulamalarıyla sınıf iklimine etkisinin yanı sıra negatif davranışlar ve sınıf iklimine etkileri işlenecek. Levent İnce, bu yıl ilk kez 1.- 4. sınıfların müfredatında yer alacak ''Oyun ve Fiziki Etkinlikler'' dersinin ilkokul birinci sınıflardaki uygulamasını, Prof. Dr. Ayla Oktay, üçüncü gün ''Okul Olgunluğu''nu anlatacak. Prof. Dr. Abbas Türnüklü'nün 4. gün vereceği ''Müzakereci Öğrenci'' dersinde, kişiler arası anlaşmazlıklar, çözüm yolları, müzakerede akran arabuluculuğu, okulda öğrenci anlaşmazlıklarının ve şiddetin önlenmesi/dönüştürülmesi konuları işlenecek. Turan Temur ilkokul birinci sınıflar için ''Okuma Yazmaya Hazırlık'',  rof. Dr. Mustafa Safran da ''Öğretmenlik Mesleği'' dersine girecek. ''Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemine Etkisi'' dersi de son gün verilecek. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Mustafa İlkhan ile Oğuz Temizhan, öğrenme sürecinde bilişim teknolojilerinin önemi, eğitimde kullanılan bilişim teknolojileri ve FATİH projesini anlatacak. İnternet üzerinden izlenebilecekEğitime ilköğretim kurumlarında görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri katılacak. Geçerli mazereti sebebiyle ya da teknik altyapısı olmayan köylerde görev yaptıklarından eş zamanlı eğitime katılamayan, ilköğretim kurumları öğretmenleriyle eğitime ilgi duyan diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, bu eğitimi daha sonra http://uzem.eba.gov.tr. adresi üzerinden izleyebilecek. 

Yorumlar | 0
üye profil