Demokrasi Kültürü İçin Müfredat Taraması

Demokrasi Kültürü İçin Müfredat Taraması
Yayınlanma Tarihi: 06.01.2013 14:29 | Değiştirme Tarihi: 06.01.2013 14:30

Okullara demokrasi kültürünün yerleştirilmesi ve öğrencileri bu sürece aktif olarak dahil edebilmek amacıyla tüm ders programları taranarak içeriklerde düzenlemeler yapılıyor.

Okullara demokrasi kültürünün yerleştirilmesi ve öğrencileri bu sürece aktif olarak dahil edebilmek amacıyla tüm ders programları taranarak içeriklerde düzenlemeler yapılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara demokrasi kültürünü yerleştirmek ve öğrencileri bu sürece aktif olarak dahil edebilmek amacıyla yürüttüğü AB hibeli proje kapsamında, ders programları taranarak içeriklerde düzenlemeler yapılıyor.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, proje kapsamında çalışma grupları oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:''Mevzuat tarama çalışma grubu, yürürlükteki eğitim mevzuatını demokratik vatandaşlık ve insan hakları açısından inceliyor. Güncel ya da çok eskide kalmış olsa da yürürlükte olan mevzuatlarla ilgili tarama yaparak, bunları imza atılan uluslararası sözleşmelerle örtüştürmeye çalışıyor. Bütün eğitim programlarının güçlendirilmesinden sorumlu olan program tarama çalışma grubu, bütün derslerin müfredatını tarıyor ve ders programlarında demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi konusuna ters ya da paralel neler olduğu ve bunların nasıl güçlendirilebileceği üzerinde çalışıyor.''AA