Cumhurbaşkanı Gül'den Alkol Düzenlemesine Onay

Cumhurbaşkanı Gül'den Alkol Düzenlemesine Onay
Yayınlanma Tarihi: 10.06.2013 20:53 | Değiştirme Tarihi: 10.06.2013 20:52

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren 6487sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren 6487sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.Kanuna göre, alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak.Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek.Ancak alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları açılabilecek.Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun, hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamayacak.Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerden marka, amblem ve logo kullanılabilecek.Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkinin özendirici görüntülerine yer verilemeyecek.Alkollü içki üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamayacak.Bu hükümlere aykırı hareket edenlere 5 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak.Buna aykırı hareket edenlere, para cezasının yanı sıra, çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması halinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.Alkollü içkiler, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende satılamayacak.Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, alkol ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği; Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenecek.