Asgari Ücret Herkesi Etkileyecek

Asgari Ücret Herkesi Etkileyecek
Yayınlanma Tarihi: 28.12.2012 14:22 | Değiştirme Tarihi: 28.12.2012 14:18

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren birçok düzenlemede de değişiklik oldu.

1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olacak brüt asgari ücretin 978,60 liraya çıkmasıyla asgari geçim indirimi miktarları, prime esas kazancın alt ve üst sınırı, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırı, genel sağlık sigortası priminde dikkate alınan sınırlar, sosyal güvenlikteki cezalar yükseldi.Asgari ücretteki artışa paralel olarak yaşanan değişimler şöyle: ”-Prime esas kazanç: Prime esas kazancın alt sınırı 16 yaşından büyükler için aylık 978,60, 16 yaşından küçükler için 839,10 lira olacak. Üst sınır ise yaş ayrımı olmaksızın aylık 6.360,90 liraya ulaşacak.-İşsizlik ödeneği:İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80’i dikkate alınarak belirleniyor. Buna göre işsiz kalan bir çalışana en az 391,44, en fazla 782,88 lira işsizlik ödeneği verilecek.-Sosyal güvenlikteki cezalar:5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirlenmiş olan fiiller için uygulanacak idari para cezaları da fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 98, asgari ücretin 12 katı olan en yüksek ceza ise 11 bin 743 lira olacak.-Asgari geçim indirimi:Halen bekar bir işçi için 66,49 lira olan asgari geçim indirim miktarı 73,40 liraya çıktı.-Diğer asgari indirim tutarları-        Diğer asgari indirim tutarları ise şöyle: (TL)Bekar: 73,40Evli eşi çalışmayan: 88,07Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 99,08Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 110,09Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 117,43Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 124,77Evli eşi çalışan: 73,40Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 84,40Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 95,41Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 102,75Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 110,09