Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
2-B Yasası Yürürlükte 

2-B Yasası Yürürlükte 

2-B 'lerin satışına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Tamamen tarımsal amaçlı kullanılan 2-B arazileri için satış bedeli, rayiç bedelin %50'si üzerinden hesaplanacak.

15.03.2013 14:15

2-B 'lerin satışına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Tamamen tarımsal amaçlı kullanılan 2-B arazileri için satış bedeli, rayiç bedelin %50'si üzerinden hesaplanacak.Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacak.Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10'u, diğer yerler için yüzde 20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek. Öte yandan, Orman Kanunu'na eklenen hüküm ile sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek. İzinler, ilgili bakanlıklar adına devam edecek.Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak.Bu kapsamdaki izinler öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az 2 katı alan, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilecek. AA

Yorumlar | 0
üye profil